СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ обявява конкурс за заемане на свободни длъжности

СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ обявява конкурс за заемане на свободни длъжности „Изпълнителен директор“ и „Счетоводител“ на постоянен трудов договор с месторабота  офиса на Сдружението – гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2. Кандидатите следва да изпратят своя автобиография в срок до 20.10.2014г. на адрес: гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2 или на e-mail: migbt@abv.bg. С одобрените кандидати ще бъде проведено… Виж още!

На 30.09.2014г. бяха входирани в ДФЗ последните 7 одобрени проекта по СМР

По пета покана, втори прием за 2014г. по Стретегията за местно развитие бяха  входирани 7 проектни придложения, които бяра разгледани, оценени и одобрени от Комисията за избор на проекти. На 30.09.2013г. проектите и процедурата за избор бяха входирани в ОД на ДФЗ, РА гр.Перник. ПРОЕКТИ ВТОРИ ПРИЕМ 2014г.

БЮДЖЕТА ПО МЯРКА 312 Е УВЕЛИЧЕН С ОЩЕ 83 706,64лв.

С Решение №52 от 19.09.2014г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ и Заповед №46 от 19.09.2014г. на Председателя на УС се увеличава размера на безвъзмездната финансова помощ предоставяна в рамките на пети прием по Стратегията за местно развтие в периода 18.09.2014г. – 23.09.2014г. включителнопо мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ с… Виж още!

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТА НА МЯРКА 312 В ПЕТИ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СМР

С Решение №50 от 18.09.2014г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ и Заповед №44 от 18.09.2014г. на Председателя на УС се увеличава размера на безвъзмездната финансова помощ предоставяна в рамките на пети прием по Стратегията за местно развтие в периода 18.09.2014г. – 23.09.2014г. включително. АКТУАЛНА ПОКАНА по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие… Виж още!

Първа инвестиция по СМР на „МИГ Брезник-Трън“

Вече е факт първата инвестиция, реализирана по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“. „Ел-Груп“ ООД изпълни своя проект по мярка 121 “ Модернизиране на земеделските стопанства“   като закупи: трактор NEW HOLLAND TD5.105; плуг MASS 5×14″; сеялка  IRTEM модел 6 реда с торовнасяне; култиватор ALTAYOGLU модел 7 секции с торовнасяне. С тази инвестиция… Виж още!

Сключени договори по СМР

В периода 05.08.2014г. – 18.08.2014г. са сключени 18 тристранни договора между СНЦ „МИГ Брезник-Трън“, ДФЗ, РА и бенефициенти по Стратегията за местно развитие от общо одобрени 30 проекта с размер на безвъзмездната помощ 2 261 028,50 лева . СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО СМР КЪМ 01.09.2014г. по мярка 121 Договор №49/1/1211128 от 05.08.2014г. – ЗП Илия Първанов… Виж още!

ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ 2014г.

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Брезник-Трън” кани всички неформални местни лидери на територията на общините Брезник и Трън на организираните еднодневни обучения, както следва: • 18.09.2014г., 10.00ч. – Община Трън, гр.Трън • 19.09.2014г., 10.00ч. – с.Бегуновци, к-с „Рибката”, общ.Брезник • 20.09.2014г., 10.00ч. – с.Слаковци, к-с „Слаковци”, общ.Брезник

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ 2014г.

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Брезник-Трън” кани всички заинтересовани и  потенциални бенефициенти по Стратегията за местно развитие на организираните  информационни дни – обществени представяния за популяризиране на СМР, ПРСР и МИГ на територията на общините Брезник и Трън, както следва: • 16.09.2014г., 10.00ч. – с.Ноевци, общ.Брезник • 17.09.2014г., 10.00ч. – с.Филиповци, общ.Трън

ВАЖНО ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА „МИГ Брезник-Трън“

Със своя Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове, обнародвана в Държавен вестник бр.61 от 25.07.2014г., Министерство на земеделието и храните, дава възможност за отваряне на допълнителен прием по Стратегиите за местно развитие на МИГ за усвояване в максимална степен на договорените бюджети. Извънредният прием следва да бъде реализиран до 30.09.2014г. като одобрените от… Виж още!

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360, пл.”9-ти септември” №2, свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 08.09.2014г. от 17.30 часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2 – в офиса на Сдрежението,… Виж още!

30 одобрени проекта на „МИГ Брезник-Трън” на стойност 2 261 028,50 лв.

До 30.06.2014г. от страна на ДФЗ са одобрени 30 проекта на „МИГ Брезник-Трън” в размер на 2 261 028,50 лв. безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за местно развитие. Мярка 121 – 11 проекта на стойност 672 405,65 Мярка 123 – 3 проекта на стойност 298 400,95 Мярка 226 – 1 проект на стойност 21611,58 Мярка… Виж още!