ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИД №9031826

Сдружение «МИГБрезник-Трън» организира възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за организиране на посещения в Местни инициативни групи в Италия за идентифициране на добри практики  и подготовка на проекти за транснационално сътрудничество във връзка с изпълнение на проект за подготвителна техническа помощ: “Местна храна-Глобално решение” по мярка 421 “Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество„  от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос 4 Лидер и Договор РД 50-97/23.05.2014г.

Услугата включва организиране на 2 /две/ учебни посещения в Италия – МИГ Консорцио Лунигиана (Sviluppo Lunigiana Leader, Massa Carrara, Italy) и МИГ Сулчис Иглесиенте (Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Teulada, Italy) за 7 участника (екип,представители на общините Брезник и Трън, членове на УС и ОС, представители на фирми произвеждащи мляко и млечни продукти и преработвателни предприятия), във връзка с необходимостта от подобряване уменията за идентифициране на проектни идеи и подготовка на проекти за транснационално сътрудничество.
Услугата за всяко учебно посещение трябва да включва:
• подготовка и организация в рамките на 5 дни.
• закупуване на самолетни билети включително летищни такси за 7 /седем/ участника
• осигуряване на – 4 бр. нощувки с осигурени закуска, обяд и вечеря за 7 /седем/ участника
• осигуряване на вътрешен транспорт за посещения на различни обекти на територията на МИГ Консорцио Лунигиана (Sviluppo Lunigiana Leader, Massa Carrara, Italy) и МИГ Сулчис Иглесиенте (Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Teulada, Italy)
• осигуряване на зали, в които ще се провеждат организираните срещи
• осигуряване на преводач от италиански на български и обратно

ДОКУМЕНТИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Образец 1 – ОФЕРТА

Образец 2 – ДЕКЛАРАЦИЯ чл.47, ал.1 от ЗОП

Образец 3 – ДЕКЛАРАЦИЯ чл.47, ал.5 от ЗОП

Образец 4 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Образец 5 – ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРАЗНИКЪТ НА КИСЕЛОТО МЛЯКО ОТНОВО ЩЕ Е В ТРЪН

И тази година, в гр.Трън, на 27 юни ще се проведе традиционния Празник на киселото мляко.

Целта е, с празника се разшири на сътрудничеството между инициаторите и организаторите на Празника на киселото мляко и млечните продукти – Фондация „Д-р Стамен Григоров”, Община Трън и Асоциацията на млекопреработвателите с техните партньори – малки и средни фермери и млекопреработватели, водещи фирми млекопреработватели , научни институти и лаборатории в областта на млекопреработката, ветренарни специалисти, търговци, тур-операторски фирми и други.

Превръщане на Празника в национално и регионално, за източна Европа, значимо събитие със активно медийно представяне, както и осигуряване присъствие на производители и преработватели от други страни – Сърбия, Румъния, Македония, Гърция, Турция.

В рамките на Празника, ще може да се осъществи обмен на информация между фермери, млекопреработватели, научни работници, представители на държавни институции.

Както е подобаващо за такъв форум организаторите предвиждат основните събития да бъдат:

Научно-практическа конференция – обмяна на добри практики, диалог с представители на МЗХ, БАБХ за изясняване на проблемни ситуации и получаване на актуална информация по нормативните уредби
Конкурси – за най-добре домашно приготвени мляко и млечни продукти; есе, свързано с историята на българските млечни продукти; най- добре формулирани проектни идеи за кандидадстване по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.
Комисии от специалисти по съответните теми за класиране на участниците
Продажба на млечни продукти;
Посещение на музейните сбирки в селата Студен извор и Бусинци;

Наред с тези събития ще има и съпътстващи – фолклорна програма, награждаване в различните конкурси и пресконференция.

Поканени са и много гости от страната и чужбина, представители на фирми от Сърбия, Италия, Гърция, Македония, Унгария и други. Традиционният най-висок гост, освен министърът на земеделието и храните, депутати и други, е японският посланик. Поканени са също и други посланици и търговски представители на държави у нас.

Идеята на организаторите е още повече да популяризират онези полезни бактерии – лактобацилус булгарикус, които пръв е открил д-р Стамен Григоров, роден в с.Извор, в близост до Трън и отдал живота си на трънския край.

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

“МИГ Брезник-Трън” кани всички заинтересовани лица и бъдещи кандидати за подпомагане по Стратегията за местно развитие за периода 2012-2013 (2015) година на територията на общините Брезник и Трън, на организираните информационни дни:

  • 25.06.2014 г. – 10:00ч. – с.Гърло, общ. Брезник
  • 26.06.2014 г. - 10:00ч. – с.Бр.Извор, общ. Брезник
  • 27.06.2014 г. – 10:00ч. – с. Стрезимировци, общ.Трън
  • 28.06.2014 г. – 10:00ч. – с. Ярловци, общ.Трън