ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СМР НА „МИГ Брезник-Трън“

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 от 2009г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по марка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи… Виж още!

Сключени са още шест договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по СМР

След актуализиране на декларациите за минимална помощ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1407/2013г., бяха подписани още шест договора по мярка 311 и мярка 312 от Стратегията за местно развитие на Сдружението. по мярка 311 Договор №49/3/3111430 от 15.10.2014г. – „ЕЛ-ГРУП“ ООД гр.Брезник на стойност 118 594,00лв. БФП по мярка 312 Договор №49/3/3121126 от 14.10.2014г. – ЕТ… Виж още!

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360, пл.”9-ти септември” №2, свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 15.11.2014г. от 17.30 часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2 – в офиса на Сдрежението,… Виж още!

СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ обявява конкурс за заемане на свободни длъжности

СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ обявява конкурс за заемане на свободни длъжности „Изпълнителен директор“ и „Счетоводител“ на постоянен трудов договор с месторабота  офиса на Сдружението – гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2. Кандидатите следва да изпратят своя автобиография в срок до 20.10.2014г. на адрес: гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2 или на e-mail: migbt@abv.bg. С одобрените кандидати ще бъде проведено… Виж още!

На 30.09.2014г. бяха входирани в ДФЗ последните 7 одобрени проекта по СМР

По пета покана, втори прием за 2014г. по Стретегията за местно развитие бяха  входирани 7 проектни предложения, които бяха разгледани, оценени и одобрени от Комисията за избор на проекти. На 30.09.2013г. проектите и процедурата за избор бяха входирани в ОД на ДФЗ, РА гр.Перник. ПРОЕКТИ ВТОРИ ПРИЕМ 2014г.

БЮДЖЕТА ПО МЯРКА 312 Е УВЕЛИЧЕН С ОЩЕ 83 706,64лв.

С Решение №52 от 19.09.2014г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ и Заповед №46 от 19.09.2014г. на Председателя на УС се увеличава размера на безвъзмездната финансова помощ предоставяна в рамките на пети прием по Стратегията за местно развтие в периода 18.09.2014г. – 23.09.2014г. включителнопо мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ с… Виж още!

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТА НА МЯРКА 312 В ПЕТИ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СМР

С Решение №50 от 18.09.2014г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ и Заповед №44 от 18.09.2014г. на Председателя на УС се увеличава размера на безвъзмездната финансова помощ предоставяна в рамките на пети прием по Стратегията за местно развтие в периода 18.09.2014г. – 23.09.2014г. включително. АКТУАЛНА ПОКАНА по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие… Виж още!

Първа инвестиция по СМР на „МИГ Брезник-Трън“

Вече е факт първата инвестиция, реализирана по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“. „Ел-Груп“ ООД изпълни своя проект по мярка 121 “ Модернизиране на земеделските стопанства“   като закупи: трактор NEW HOLLAND TD5.105; плуг MASS 5×14″; сеялка  IRTEM модел 6 реда с торовнасяне; култиватор ALTAYOGLU модел 7 секции с торовнасяне. С тази инвестиция… Виж още!

Сключени договори по СМР

В периода 05.08.2014г. – 18.08.2014г. са сключени 18 тристранни договора между СНЦ „МИГ Брезник-Трън“, ДФЗ, РА и бенефициенти по Стратегията за местно развитие от общо одобрени 30 проекта с размер на безвъзмездната помощ 2 261 028,50 лева . СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО СМР КЪМ 01.09.2014г. по мярка 121 Договор №49/1/1211128 от 05.08.2014г. – ЗП Илия Първанов… Виж още!

ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ 2014г.

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Брезник-Трън” кани всички неформални местни лидери на територията на общините Брезник и Трън на организираните еднодневни обучения, както следва: • 18.09.2014г., 10.00ч. – Община Трън, гр.Трън • 19.09.2014г., 10.00ч. – с.Бегуновци, к-с „Рибката”, общ.Брезник • 20.09.2014г., 10.00ч. – с.Слаковци, к-с „Слаковци”, общ.Брезник

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ 2014г.

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Брезник-Трън” кани всички заинтересовани и  потенциални бенефициенти по Стратегията за местно развитие на организираните  информационни дни – обществени представяния за популяризиране на СМР, ПРСР и МИГ на територията на общините Брезник и Трън, както следва: • 16.09.2014г., 10.00ч. – с.Ноевци, общ.Брезник • 17.09.2014г., 10.00ч. – с.Филиповци, общ.Трън