ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9041086

СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ уведомява катдидатите за участие в процедура за избор на изпълнител във връзка с  ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9041086, че е допусната техническа грешка в срока на валидност на  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Обрезец 10.  Срокът на валидност следва да е 90 (деветдесет) дни в съответствие с останалите документи в процедурата. Образец 10 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ… Виж още!

ЗАПОЧВА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА 2015Г.

В изпълнение на Договор № РД 50-88/13.06.2015г. СНЦ „МИГ Брезник-Трън” през 2015г. ще проведе девет обществени представяния  – информационни дни за популяризиране на Стратегията за местно развитие, Програмагта за развитие на селските райони и дейността на Сдружението.    През м.Март 2015г. ще бъдат проведени информационни дни в следните населени места:   03.2015г. от 10.30ч. в… Виж още!

„МИГ БРЕЗНИК-ТРЪН“ ДОГОВОРИ 93% ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

С последните сключени договори за проекти от Пета покана, втори прием за 2014г., „МИГ Брезник-Трън“ договори 2 826 154,47лв. или 93% от бюджета по Стратегията за местно развитие по мерки, както следва: ОС1 – 99,84% мярка 121 – 12 проекта на стойност 699 999,11лв. БФП мярка 123 – 3 проекта на стойност 298 400,95лв. БФП… Виж още!

ПОДПИСАНИ СА И ПОСЛЕДНИТЕ 8 ДОГОВОРА ПО СМР НА „МИГ Брезник-Трън“

След одобрението от ДФЗ са подписани договори за всички седем проекта входирани по пета покана, втори прием за 2014г. по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“. След обжалване от страна на бенефициента Църква „Св.Иван Рилски“ е одобрен и договориран проект за основен ремонт на църквата. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на сключените… Виж още!

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360, пл.”9-ти септември” №2, свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 04.03.2015г. от 17.30 часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2 – в офиса на Сдрежението,… Виж още!

ДФЗ съгласува и последната процедура за избор на проекти по СМР

С уведомително писмо №301 (01-6300/6 от 07.01.2014г.) Държавен фонд „Земеделие“ съгласува петата Процедура за избор на проекти (№49/41/0005 от 30.09.2014г.) по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ БрезникТрън“.  

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

Управителният съвет на “Местна инициативна група Брезник-Трън” поздравява всички жители на общините Брезник и Трън с настъпващите коледни и новогодишни празници, като им желае здраве, щастие и благоденствие!

Подписан е и последния договор от четвърта покана, втори прием за 2014г. по СМР

Днес 16.12.2014г. между „Бул Лес Трейдинг“ ООД гр.Трън, СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ и ДФЗ беше подписан и последния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от одобрените проекти през м.06.2014г. от ДФЗ, постъпили по четвърта покана, втори прием за 2014г. по СМР. Договор №49/1/1231427 от 16.12.2014г. – „Бул Лес Трейдинг“ ООД гр.Трън проект „Закупуване на дробилна инсталация… Виж още!

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360, пл.”9-ти септември” №2, свиква Редовно отчетно изборно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 10.01.2015г. от 10.00часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2, при следния дневен… Виж още!

ДФЗ приема заявления за допълнителни субсидии за плодове и зеленчуци

От днес, 5-ти декември Държавен фонд „Земеделие” ще приема документи за допълнително подпомагане в сектор „Плодове и зеленчуци”. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решения за разпределянето на допълнителния ресурс от 5 милиона лева, предоставен след актуализацията на бюджета. 2,2 млн. лева от допълнителните средства ще се предоставят за подпомагане в сектор „Плодове”, 2.2… Виж още!

ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА СА ИЗПЪЛНЕНИ И ОТЧЕТЕНИ В ДФЗ

Земеделският производител Илия Първанов Гълъбов с проект по мярка 121”Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезник-Трън” закупи нов Колесен трактор DEUTZ-FAHR, модел AGROFARM 430 G и прикачен инвентар: Сеялка за окопни култури /пневматична сеялка с торовнасяне – Sonmezler, PMD 6; Сеялка за слята повърхност /механична сеялка/ – Ozdoken, HBM-B-28; Валяк… Виж още!

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД ОСИГУРЯВА НАД 1 МИЛИАРД ЕВРО ЗА РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия прие днес оперативната програма „Развитие на човешките ресурси„ за България относно прилагането на Европейския социален фонд в периода 2014-2020г. В тази програма се определят приоритетите и целите, за които ще бъдат похарчени 1092 милиона EUR (от които 939 милиона от бюджета на ЕС, включително 55 милиона EUR по инициативата за младежка заетост), което… Виж още!