ДФЗ приема заявления за допълнителни субсидии за плодове и зеленчуци

От днес, 5-ти декември Държавен фонд „Земеделие” ще приема документи за допълнително подпомагане в сектор „Плодове и зеленчуци”. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решения за разпределянето на допълнителния ресурс от 5 милиона лева, предоставен след актуализацията на бюджета. 2,2 млн. лева от допълнителните средства ще се предоставят за подпомагане в сектор „Плодове”, 2.2… Виж още!

ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА СА ИЗПЪЛНЕНИ И ОТЧЕТЕНИ В ДФЗ

Земеделският производител Илия Първанов Гълъбов с проект по мярка 121”Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезник-Трън” закупи нов Колесен трактор DEUTZ-FAHR, модел AGROFARM 430 G и прикачен инвентар: Сеялка за окопни култури /пневматична сеялка с торовнасяне – Sonmezler, PMD 6; Сеялка за слята повърхност /механична сеялка/ – Ozdoken, HBM-B-28; Валяк… Виж още!

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД ОСИГУРЯВА НАД 1 МИЛИАРД ЕВРО ЗА РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия прие днес оперативната програма „Развитие на човешките ресурси„ за България относно прилагането на Европейския социален фонд в периода 2014-2020г. В тази програма се определят приоритетите и целите, за които ще бъдат похарчени 1092 милиона EUR (от които 939 милиона от бюджета на ЕС, включително 55 милиона EUR по инициативата за младежка заетост), което… Виж още!

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „Изпълнителен директор“

СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ обявява конкурс за заемане на свободна длъжност в екипа на Сдруженито „Изпълнителен директор“  на постоянен трудов договор с месторабота  офиса на Сдружението – гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2. Кандидатите следва да изпратят своя автобиография в срок до 20.12.2014г. на адрес: гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2 или на e-mail: migbt@abv.bg. С одобрените кандидати ще… Виж още!

„МИГ Брезник-Трън” беше домакин на двудневно обучение с обмяна на опит на „МИГ Троян и Априлци”

На 27 и 28 ноевмри 2014г. екипът на „МИГ Троян и Априлци” посети територията на „МИГ Брезник-Трън”. Бяха обсъдени практики в работата на двата екипа, както и затрудненията, които се появяват реализиране на Стратегиите за местно развитие. Представители на „МИГ Брезник-Трън” г-н Йонко Йонков, Председател на УС и г-жа Десислава Стоилова, асистент показаха на колегите… Виж още!

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360, пл.”9-ти септември” №2, свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 29.12.2014г. от 17.30часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2 – в офиса на Сдрежението, при… Виж още!

Сключени са още два договора по СМР

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО СМР в периода 24.11-26.11.2014г. по мярка 123 Договор №49/1/1231438 от 24.11.2014г. – „АПК-Брезник“ ЕООД гр.Брезник на стойност 99 492,39лв. БФП по мярка 313 Договор №49/3/3131440 от 26.11.2014г. – СНЦ  „Глобул спорт“ на стойност 25 280,00лв. БФП

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР“ И „СЧЕТОВОДИТЕЛ“

Във връзка с проведени конкурси за заемане на свободните длъжности „Изпълнителен директор“ и „Счетоводител“ в екипа на „МИГ Брезник-Трън“, Управителният съвет на Сдружението реши: 1. Прекратява конкурса за заемане на длъжността „Изпълнителен директор“ поради липса на кандидати отговарящи на условията за заемане на длъжността в частта „Опит в управление на финансови средства за реализиране на… Виж още!

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СМР НА „МИГ Брезник-Трън“

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 от 2009г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по марка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи… Виж още!

Сключени са още шест договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по СМР

След актуализиране на декларациите за минимална помощ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1407/2013г., бяха подписани още шест договора по мярка 311 и мярка 312 от Стратегията за местно развитие на Сдружението. по мярка 311 Договор №49/3/3111430 от 15.10.2014г. – „ЕЛ-ГРУП“ ООД гр.Брезник на стойност 118 594,00лв. БФП по мярка 312 Договор №49/3/3121126 от 14.10.2014г. – ЕТ… Виж още!

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360, пл.”9-ти септември” №2, свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 15.11.2014г. от 17.30 часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2 – в офиса на Сдрежението,… Виж още!

СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ обявява конкурс за заемане на свободни длъжности

СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ обявява конкурс за заемане на свободни длъжности „Изпълнителен директор“ и „Счетоводител“ на постоянен трудов договор с месторабота  офиса на Сдружението – гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2. Кандидатите следва да изпратят своя автобиография в срок до 20.10.2014г. на адрес: гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2 или на e-mail: migbt@abv.bg. С одобрените кандидати ще бъде проведено… Виж още!