ЗАПОЧВА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА 2015Г.

В изпълнение на Договор № РД 50-88/13.06.2015г. СНЦ „МИГ Брезник-Трън” през 2015г. ще проведе девет обществени представяния  – информационни дни за популяризиране на Стратегията за местно развитие, Програмагта за развитие на селските райони и дейността на Сдружението.    През м.Март 2015г. ще бъдат проведени информационни дни в следните населени места:   03.2015г. от 10.30ч. в… Виж още!

„МИГ БРЕЗНИК-ТРЪН“ ДОГОВОРИ 93% ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

С последните сключени договори за проекти от Пета покана, втори прием за 2014г., „МИГ Брезник-Трън“ договори 2 826 154,47лв. или 93% от бюджета по Стратегията за местно развитие по мерки, както следва: ОС1 – 99,84% мярка 121 – 12 проекта на стойност 699 999,11лв. БФП мярка 123 – 3 проекта на стойност 298 400,95лв. БФП… Виж още!

ПОДПИСАНИ СА И ПОСЛЕДНИТЕ 8 ДОГОВОРА ПО СМР НА „МИГ Брезник-Трън“

След одобрението от ДФЗ са подписани договори за всички седем проекта входирани по пета покана, втори прием за 2014г. по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Брезник-Трън“. След обжалване от страна на бенефициента Църква „Св.Иван Рилски“ е одобрен и договориран проект за основен ремонт на църквата. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на сключените… Виж още!

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360, пл.”9-ти септември” №2, свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 04.03.2015г. от 17.30 часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2 – в офиса на Сдрежението,… Виж още!

ДФЗ съгласува и последната процедура за избор на проекти по СМР

С уведомително писмо №301 (01-6300/6 от 07.01.2014г.) Държавен фонд „Земеделие“ съгласува петата Процедура за избор на проекти (№49/41/0005 от 30.09.2014г.) по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ БрезникТрън“.  

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

Управителният съвет на “Местна инициативна група Брезник-Трън” поздравява всички жители на общините Брезник и Трън с настъпващите коледни и новогодишни празници, като им желае здраве, щастие и благоденствие!

Подписан е и последния договор от четвърта покана, втори прием за 2014г. по СМР

Днес 16.12.2014г. между „Бул Лес Трейдинг“ ООД гр.Трън, СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ и ДФЗ беше подписан и последния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от одобрените проекти през м.06.2014г. от ДФЗ, постъпили по четвърта покана, втори прием за 2014г. по СМР. Договор №49/1/1231427 от 16.12.2014г. – „Бул Лес Трейдинг“ ООД гр.Трън проект „Закупуване на дробилна инсталация… Виж още!

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360, пл.”9-ти септември” №2, свиква Редовно отчетно изборно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 10.01.2015г. от 10.00часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2, при следния дневен… Виж още!

ДФЗ приема заявления за допълнителни субсидии за плодове и зеленчуци

От днес, 5-ти декември Държавен фонд „Земеделие” ще приема документи за допълнително подпомагане в сектор „Плодове и зеленчуци”. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решения за разпределянето на допълнителния ресурс от 5 милиона лева, предоставен след актуализацията на бюджета. 2,2 млн. лева от допълнителните средства ще се предоставят за подпомагане в сектор „Плодове”, 2.2… Виж още!

ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА СА ИЗПЪЛНЕНИ И ОТЧЕТЕНИ В ДФЗ

Земеделският производител Илия Първанов Гълъбов с проект по мярка 121”Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезник-Трън” закупи нов Колесен трактор DEUTZ-FAHR, модел AGROFARM 430 G и прикачен инвентар: Сеялка за окопни култури /пневматична сеялка с торовнасяне – Sonmezler, PMD 6; Сеялка за слята повърхност /механична сеялка/ – Ozdoken, HBM-B-28; Валяк… Виж още!

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД ОСИГУРЯВА НАД 1 МИЛИАРД ЕВРО ЗА РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия прие днес оперативната програма „Развитие на човешките ресурси„ за България относно прилагането на Европейския социален фонд в периода 2014-2020г. В тази програма се определят приоритетите и целите, за които ще бъдат похарчени 1092 милиона EUR (от които 939 милиона от бюджета на ЕС, включително 55 милиона EUR по инициативата за младежка заетост), което… Виж още!

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „Изпълнителен директор“

СНЦ „МИГ Брезник-Трън“ обявява конкурс за заемане на свободна длъжност в екипа на Сдруженито „Изпълнителен директор“  на постоянен трудов договор с месторабота  офиса на Сдружението – гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2. Кандидатите следва да изпратят своя автобиография в срок до 20.12.2014г. на адрес: гр.Брезник,  п.к.2360, пл.“Девети септември“ №2 или на e-mail: migbt@abv.bg. С одобрените кандидати ще… Виж още!